Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen

Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven.

De Vamil biedt de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een laadpunt door de ondernemer te bepalen tijdstip af te schrijven.

a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van eigen voer- of vaartuigen, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijke elektrische hoofdaandrijving, waarbij het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem, en met uitzondering van zonnepanelen.

Toelichting: Onder voertuig wordt hier ook verstaan fiets of bromfiets.

Informatie aanvragen over zo´n project.

MENU